S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1 220,00 EUR
skladom
naša cena 210,00 EUR
skladom

vvv


» Bezpečný nákup
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu), riadime sa aktuálnym zákonom 102/2014 o ochrane spotrebiteľa.

Všeobecné podmienky:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť s fakturačnou adresou IVAKE s.r.o., ul. Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36631990,  zapísaná v obchodnom registri  na Okresnom súde v BB, sme PLATCOVIA DPH a kupujúceho pre nákup v internetovom obchode pod adresou: www.solarnesystemynm.sk s účinnosťou od 1.2. 2017. Predávajúci ponúka v internetovom obchode nasledujúci sortiment tovaru: predajné stany, predajné stoly, nabíjateľné batérie/akumulátory, LED svetlá, zostavy osvetlenia v kombinácii s batériami, nabíjačky batérii, solárne nabíjačky, solárne panely a ich príslušenstvo, mobilné kontajnery.

Právne vzťahy, vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci objednáva výrobky pomocou obchodného systému na www.solarnesystemynm.sk .Táto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov ako zmluva uzatvorená prostredníctvom zásielkového predaja. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Platobné a dodacie podmienky:

Cena tovaru:

 

Tovar ponúkaný v internetovom obchode je skladom. Pri platbe bankovým prevodom uveďte prosím variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo objednávky, ktoré Vám príde e-mailom po objednaní tovaru. Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na účet. Pri platbe dobierkou odosielame tovar do 2 dní od prijatia objednávky. Pri prevode na účet odosielame tovar ihneď po prijatí platby. Objednávky vybavuje predávajúci obvykle do 3-4 pracovných dní od prijatia objednávky a doručená by mala byť do 2-3 dní od prijatia platby.

Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho i vtedy, keď mu predávajúci umožnil vec prevziať a kupujúci ju z dôvodov spočívajúcich na jeho strane neprevezme.

Kupujúci súhlasí s uzatvorením kúpy prostredníctvom komunikačného prostriedku na diaľku. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené prenosom dát. Ceny, za ktoré predávajúci predáva tovar, sú aktuálne uvedené na webových stránkach predávajúceho, a to ako bez DPH, tak vrátane DPH. DPH nebude účtovaná kupujúcim s platnou registráciou plátcu dane z pridanej hodnoty so sídlom a miestom dodania v zahraničí, a to ako v krajinách EU, tak mimo nich. Kupujúci musí predávajúcemu splnenie tejto podmienky preukázať, pričom miesto registrácie kupujúceho musí súhlasiť s údajom o registrácii. Pre nákup tovaru v cudzích menách platí prepočet ceny v eurách aktuálnym kurzom uverejneným na webových stránkach Národnej banky Slovenska v deň prijatia objednávky.   V cene sú obsiahnuté všetky poplatky, vzťahujúce sa k predávanému tovaru a balné. V cene nie sú obsiahnuté náklady na dodanie tovaru. Platnou je tá cena tovaru, ktorá bola na webových stránkach predávajúceho zverejnená v deň zaslania objednávky kupujúcim. Tovar dodáva predávajúci kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Cena dodania sa riadi platnými sadzbami Slovenskej pošty a.s. do krajiny dodania a hmotnosťou či veľkosťou balíka. Za chyby spôsobené Slovenskou poštou a.s. počas doručovania objednávky nezodpovedáme.

 

Termíny dodania tovaru:

 

Tovar ponúkaný v internetovom obchode je skladom. Pri platbe bankovým prevodom uveďte prosím variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo objednávky, ktoré Vám príde e-mailom po objednaní tovaru. Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na účet. Pri platbe dobierkou odosielame tovar do 2 dní od prijatia objednávky. Pri prevode na účet odosielame tovar ihneď po prijatí platby. Objednávky vybavuje predávajúci obvykle do 3-4 pracovných dní od prijatia objednávky a doručená by mala byť do 2-3 dní od prijatia platby.

 

Reklamácie:


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
V prípade reklamácie bude Vaša žiadosť promptne vyriešená individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci má právo tovar bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Reklamovaný tovar prosím odosielajte v poistenej obálke alebo balíku (možnosť zakúpiť na pošte), z dôvodu možného poškodenia počas transportu. Reklamovaný tovar zasielajte DOPORUČENE,  nie na dobierku! Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť, preto zvoľte poistenú zásielku!

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku alebo prirodzeným opotrebením.

 

Záverečné ustanovenia:

Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať stav prijímanej zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode (je napr. poškodená, neúplná). Ak kupujúci takú zásielku prevezme, je potrebné, aby stav zásielky a rozsah jej poškodenia popísal v odovzdávacom protokole prepravcu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný stav neúplnej alebo poškodenej zásielky ihneď bez zbytočného meškania oznámiť predávajúcemu.

Predávajúci nevystavuje certifikáty pôvodu tovaru EUR1 a taktiež vo faktúrach neuvádza preferenčné vety, potvrdzujúce pôvod tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 Informácia o riešení sporov alternatívnym spôsobom:

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@bioland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov:

Pri spracovaní osobných údajov sa predávajúci zaväzuje dodržovať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení neskorších predpisov. Kupujúci - spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie užívateľského účtu a pre zasielanie obchodných informácií. Týmito osobnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa a telefónne číslo kupujúceho. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim a so zasielaním obchodných odkazov na svoju emailovú adresu. Zmluvy uzatvorené s kupujúcim a osobné údaje, týkajúce sa kupujúceho, sú predávajúcim v nevyhnutnom rozsahu archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

Platnosť obchodných podmienok je od 28. septembra 2017

 

Orgán dozoru a dohľadu: 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  

Ochrana osobných údajov

v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z. a so zákonom č. 610/2003 Z.z.

ÚVOD

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vaších osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje (meno, priezvisko, adresu, email, telef. číslo),  pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery.

Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom  610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje.

1.  Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu, aby sme Vám vedeli doručiť objednávku, ktorú ste zadali v našom systéme. Zistené osobné údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky, pri registráciii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu a pri zasielaní otázok alebo požiadaviek prostredníctvom kontaktného formuláru, či emailu. Okrem toho ukladáme ďalšie neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky. Na našom serveri zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

-          Typ a verzia prehliadača

-          Používaný operačný systém

-          URL predchádzajúcej návštívenej stránky

-          Meno hlavného počítača (IP adresa)

-          Čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani pripájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach okamžite vymazaná.

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky, aj váš mobilný prístroj vybavený lokalizačnou funkciou. Dáta sa využívajú výhradne na určenie vášho stanovišťa, no neukladajú sa. Pred aktiváciou lokalizačnej funkcie budete formou bezpečnostného hlásenia požiadaní o súhlas.

2.a. Využitie Vašich údajov

Pri spracovaní Vašich údajov máme výždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

2.b.  Využitie Vašich údajov na marketingové účely/ Newsletter

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým  o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. S využitím štatistickej pravdepodsobnosti sa Vám snažíme prezentovať iba také reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás zaujímavé. V tejto súvislosti by sme Vás informovali, že medzi našimi registrovanými zákazníkmi robíme prieskumy, pretože Váš názor o našej ponuke výrobkov a služieb nás neustále zaujíma. S takýmto využitím Vašich údajov môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom krátkeho písomného oznámenia, ktoré zašlete na nižšie uvedené adresy. Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich kolekciách vašich výrobkov, zľavách  a ponukách partnerských spoločností, ktoré s nami spolupracujú („partnerské akcie“) – a to buď e-mailom, alebo poštou. Náš Newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na to výslovne udelili svoj súhlas.

Svoj vyššie uvedený súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy a s využívaním týchto adries na zaslanie elektronického Newslettera môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. S týmto cieľom sa môžete obrátiť na nižšie uvedené adresy. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Nešslettera príslušný odkaz. Registrovaní užívatelia môžu zaslanie Nešslettera tiež  zrušiť v položke „Môj účet“ na stránke www.solarnesystemynm.sk

3. Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje na základe nášho písomného poverenia spracováva spoločnosť IVAKE s.r.o., ul. Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, nevyhnutné na vybavenie objednávky.  Pokiaľ je to v súvislosti s realizáciou objednávky alebo propagáciou ponuky našich vlastných produktov a služieb nutné, poskytujeme Vaše údaje našim partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodania toavaru a plnenia zmluvných dohôd, ako aj za účelom výroby a zasielania reklamných materiálov. Svojich partnerov si staroslivo vyberáme a títo partneri sa voči nám zaväzujú v súlade so zákonnými ustanoveniami k dôvernému zaobchádzaniu s Vašimi údajmi a zároveň k dodržovaniu s Vašimi údajmi a zároveň k dodržovaniu našich vlastných štandardov týkajúcich sa ochrany údajov.

Našim partnerom predovšetkým nedovoľujeme odovzdávať údaje našich zákazníkov tretím osobám za účelom podnikania.

4. Naše technické štandardy

Pri prenose dát  používame systém WEBAREAL, o ktorý sa stará dostatočne početný a kvalifikovaný team programátorov, administrátorov, sieťových špecialistov, grafikov a členov technickej podpory. Pre vaše ešte väčšie bezpečie je firma WEBAREAL poistená na 400 000,- Eur v prípade škody.

Takisto máme uzavretú zmluvu o poverení sprostredkovateľa informačného systému vBOHEMIASOFT s.r.o., české Budejovice, IČO: 28090403  zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači.

Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak V8m napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám.  Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov,  sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakciepovať nové cookies, alebo Vás na nové coookies upozornil, ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

6. Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov

Svoje údaje si môžete kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet“ a to po zadaní Vašej emailovej adresy a hesla. Pokiaľ zabudnete svoje heslo, v oddiele „Môj účet“ nájdete odkaz „zabudli ste heslo?“, prostredníctvom ktorého sa dostanete k formuláru – ten prosím vyplňte a po zadaní svojej nám známej e-mailovej adresy, nám ho zašlite. Na túto Vašu emailovú adresu Vám potom pošleme ďalšie inštrukcie.

Upozornenie: Svoje heslo nikdy neodovzdávajte tretej osobe, po použití sa vždy odhláste zo svojho účtu.

7. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť IVAKE s.r.o., ul. Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36631990, ktorej udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov. Naša dôvera je pre nás dôležitá. Sme preto pripravení Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o vašich údajoch , ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím písomne na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na emailovej adrese info@solarnesystemynm.sk. Je tiež našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať, prípadne uvedený súhlas s podmienkami  spracovania osobných údajov na dobu neurčitú (do odvolania) je možné kedykoľvek písomne odvolať na nižšie uvdenej adrese. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, kde sa máte právo v prípade pochybností priamo obrátiť s podnetom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcte v súvislosti s niektorými z vyššie uvdených postupov uplatniť svoje právo na vyjadrenie nesúhlasu, využite, prosím nižšie uvedený kontakt.

IVAKE s.r.o.

ul. Oremburská 8

974 01  Banská Bystrica

 

s hlavnou prevádzkou:

IVAKE s.r.o.

predajňa Peis Electronic

ul. Trenčianská 17,

915 01  Nové Mesto nad Váhom


Email: info@solarnesystemynm.sk

Te.: 0905 234 426 (miestna tarifa)

Dostupnosť v dňoch pondelok – nedeľa  8:00- 20:00

8. Udelenie súhlasu.

Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti IVAKE s.r.o.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných  údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb IVAKE s.r.o., ul. Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36631990, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu neurčitú (t.j. do odvoliania) poskytnutých na účely reigistrácie na webovú stránku www.auraziaric.sk Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketigové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti Evan´s world s.r.o.  Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou emailu, SMS alebo  telefónom  v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Evan´s world s.r.o., Nám.Oslobodenia 3, 905 01 SENICA alebo e-mailom na adrese info@solarnesystemynm.sk. v zmysle zákona č.   122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu súhlasu so spracovaním udeleným prevádzkovateľovi.

Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bola informovaná o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžete s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


28. januára 2017, Nové Mesto nad Váhom

Ivan Batka, konateľ spoločnosti


 

Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

 

I. Ustanovenia

1.  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.  V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.  Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.  Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

II. Ustanovenia

1.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

2.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

3.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

4.   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

III. USTANOVENIA

1.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

2.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

3.  Kontakt : IVAKE s..r.o., Oremburská 8, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9798/S., email: info@solarnesystemynm.sk

 

VI. USTANOVENIA:

Reklamácia

V prípade reklamácie bude Vaša žiadosť promptne vyriešená individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Ak kupujúci zistí, že tovar je vadný, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť našej firme.

Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku alebo prirodzeným opotrebením.

Reklamovaný tovar prosím odosielajte v poistenej obálke (možnosť zakúpiť na pošte) príp. len v bublinkovej obálke, a každý šperk samostatne zabalte plastovou fóliou, z dôvodu možného poškodenia počas transportu. Reklamovaný tovar zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku! Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť, preto zvoľte poistený list!

Nezodpovedáme za chyby spôsobené Slovenskou poštou počas doručovania objednávky, avšak budeme iniciatívni pri riešení situácie k Vašej spokojnosti!

 

V Novom Meste nad Váhom, 28. januára 2017

Ivan Batka, konateľ spoločnosti

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár:

Zasielajte s tovarom, reklamačným formulárom a s kópiou faktúry doporučene (pripoistená zásielka) na adresu:

IVAKE s.r.o., ul. Trenčianská 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Kupujúci:

Predávajúci:

Meno a priezvisko:

 

Obchodné meno:

IVAKE s.r.o.

Ulica a číslo:

 

Ulica a číslo:

ul. Oremburska 8

Mesto a PSČ:

 

Mesto a PSČ:

97401 Banská Bystrica

Telefón:

 

Telefón:

Mobil: 0905 067 917

Email:

 

Email:

info@solarnesystemynm.sk

 

Tovar som zakúpil/la cez e-shop: www.solarnesystemynm.sk, dňa:........................ číslo faktúry:.........................

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom  závady:

Názov reklamovaného tovaru:

Popis vady, čo je predmetom reklamácie:

 

 

 

 

Želám si, aby bola moja reklamácia vybavená nasledovným spôsobom:

(výmenou tovaru, opravou, zľavou z kúpnej ceny, iné...)

 

 

 

V.........................................    dňa.............................    Podpis:......................................

 

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

Uznaná spôsobom:

(výmena tovaru, opravou, zľavou z kúpnej ceny, iné...)

Neuznaná na základe písomného odborného posúdenia zo dňa :

 

 

 

Príloha.

 

Číslo reklamácie v reklamačnej knihe......................................

Reklamácia bola prijatá, dňa: ..................................

Reklamácia bola vybavená (prípadne zamietnutá), dňa:  .......................

Reklamáciu vybavoval (meno, priezvisko, tel, email):      ..............................................................................................

 

Pečiatka a podpis:

 

ZTgwODI